Likyalılar

Likyalılar  Anadolu'nun kendine has halklarından birisi olan Likyalılar bugün teke Yarımadası olarak bilinen batı sınırını Fethiye’nin, doğuda ise Antalya ile sınırlanmış bölgede yaşamışlardır. Likya’nın kuzeyi Toros Dağları ile çevrilidir. Hitit metinlerinde Lukka olarak bahsedilen halkın Likya’yı tarif etiiği artık tartışılmaz bir gerçektir. Lidyalılar Luwi kökenli bir halktır, bunun en belirgin kanıtı milattan önce 4. yy’a …