Karya

KARYA M.Ö. 1. binde Troya savaşının ardından kıta Yunanistan'dan Anadolu'ya büyük bir göç dalgası oldu. Dorlar adı verilen topluluklar Karia adı verilen bu coğrafyada koloni kentleri kurmaya başladılar. Güneybatı Anadolu'nun Ege ve Akdeniz'in kıyı şeridini içine alan kuzeyde Büyük Menderes Nehri, güneyde Dalaman Çay'ı, doğuda Aphrodisias Antik Kentidir. Milas merkezli, Muğla, Aydın, ve Denizli bölgelerini …