Likya, Psidia ve Pamfilyanın Kavşağındaki Kent Termessos

Termessos Antik Kenti  arkeolojik kazısının yapılmamış olması sadece yüzey araştırmalarının yapılmış olması sebebiyle bilinirliği oldukça azdır. Antalya ilinin antik dönemin üç önemli bölgesinin kesişim noktasında olması sebebiyle önem arz etmektedir. Termessos Antik Kenti’nin coğrafi konumu sebebiyle içerisinde bir tırmanış yolu barındırmasından dolayı doğa ve tarih meraklıları için oldukça iyi bir seçenektir. Termessos Antik Kenti tarih …

Likyalılar

Likyalılar  Anadolu'nun kendine has halklarından birisi olan Likyalılar bugün teke Yarımadası olarak bilinen batı sınırını Fethiye’nin, doğuda ise Antalya ile sınırlanmış bölgede yaşamışlardır. Likya’nın kuzeyi Toros Dağları ile çevrilidir. Hitit metinlerinde Lukka olarak bahsedilen halkın Likya’yı tarif etiiği artık tartışılmaz bir gerçektir. Lidyalılar Luwi kökenli bir halktır, bunun en belirgin kanıtı milattan önce 4. yy’a …

Karya

KARYA M.Ö. 1. binde Troya savaşının ardından kıta Yunanistan'dan Anadolu'ya büyük bir göç dalgası oldu. Dorlar adı verilen topluluklar Karia adı verilen bu coğrafyada koloni kentleri kurmaya başladılar. Güneybatı Anadolu'nun Ege ve Akdeniz'in kıyı şeridini içine alan kuzeyde Büyük Menderes Nehri, güneyde Dalaman Çay'ı, doğuda Aphrodisias Antik Kentidir. Milas merkezli, Muğla, Aydın, ve Denizli bölgelerini …

Kapadokya’nın Jeopolitik Geçmişi

KAPADOKYA’NIN JEOLOJİK GEÇMİŞİ Ülkemizde genç volkanik alanların çok yaygın ve çeşitli volkanik şekiller yönünden en zengin bölgemiz İç Anadolu’nun güney ve güneydoğusudur. 60 milyon yıl önce 3. Jeolojik Zaman’da Toros dağlarının yükselmesi sırasında bu alanda yanardağlar faaliyete geçmiştir. Orta Anadolu’da devasa boyutlarda bir alan, irili ufaklı yüzlerce volkan konisi, geniş yaygılar oluşturan lavlar ve volkanik …

Anadolu

ANADOLU Dünya haritasına bakarsanız, üç kıtanın orta noktasını veya kavşak noktasını nereye konumlandırırdınız? Elbette herkes Türkiye derdi. Bunun bir sonucu olarak Türkiye veya Anadolu her zaman doğu ile batı, kuzey ile güney arasında bir kavşak noktası olmuştur. Sonuç olarak birçok büyük medeniyetin dikkatini çekmiştir. Tarih boyunca bugünün Türkiye topraklarında yaşamış 30'a yakın farklı medeniyet sayabiliriz. …